Havneinspektør

Vardø havn KF er et kommunalt foretak som skal ivareta de forvaltnings- og forretningsmessige oppgaver Vardø kommune har etter havne- og farvannsloven. Foretaket skal bidra til en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med skipstrafikken og annen bruk av kommunens sjøområder. Vardø havn KF forvalter kaianlegg med tilhørende bygninger, arealer og utstyr i Vardø, Svartnes og Kiberg. Foretaket eier M/S Hornøya og RIB Polarcircelen En av våre havneinspektører har sluttet og vi søker derfor etter en ny i 100% stilling
Utlyst 28.07.22
Søknadsfrist 14.10.22
Selskap Vardø Havn KF
Stillingstype Fast turnus
Lokasjon Havnevakta
Søknader: 2