Fastlønnet fastlege/ALIS

Vardø kommune har 1 ledige stilling som fastlege/ALIS. Stillingen er fastlønnet. Arbeidsgiver stiller opp og har ansvar for IKT, merkantile ressurser, utstyr og lokaler. Vardø legekontor har 3 fastleger, 2 LIS1 og egen legevakt.
Utlyst 03.08.22
Søknadsfrist 28.08.22
Selskap Vardø kommune
Stillingstype Fast dagtid
Lokasjon Kommunelege 1
Søknader: 0

Fastlønnet fastlege/ALIS vikariat

Vardø kommune harett ledig vikariat som fastlege/ALIS i 6 måneder fra 03.10.2022, med mulighet for fast ansettelse. Stillingen er fastlønnet. Arbeidsgiver stiller opp og har ansvar for IKT, merkantile ressurser, utstyr og lokaler. Vardø legekontor har 3 fastleger, 2 LIS1 og egen legevakt.
Utlyst 03.08.22
Søknadsfrist 28.08.22
Selskap Vardø kommune
Stillingstype Midlertidig
Lokasjon Kommunelege 1
Søknader: 0

Havneinspektør

Vardø havn KF er et kommunalt foretak som skal ivareta de forvaltnings- og forretningsmessige oppgaver Vardø kommune har etter havne- og farvannsloven. Foretaket skal bidra til en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med skipstrafikken og annen bruk av kommunens sjøområder. Vardø havn KF forvalter kaianlegg med tilhørende bygninger, arealer og utstyr i Vardø, Svartnes og Kiberg. Foretaket eier M/S Hornøya og RIB Polarcircelen En av våre havneinspektører har sluttet og vi søker derfor etter en ny i 100% stilling
Utlyst 28.07.22
Søknadsfrist 19.08.22
Selskap Vardø Havn KF
Stillingstype Fast turnus
Lokasjon Havnevakta
Søknader: 1